Moderné riešenie tepelných zdrojov v rozsiahlych sústavách

Wolf Slovenská republika zorganizovala v apríli pre projektantov TZB  seminár na tému:  Moderné riešenia tepelných zdrojov  WOLF MGK-2 na individuálne využitie a CZT.  Aplikácie vo väčších vykurovacích sústavách prinášajú problémy s dodržaním požadovanej kvality obehovej vody ako i pravidiel pri údržbe vykurovacej sústavy.  Aj preto značka WOLF zoznámila účastníkov s jedným z vhodných a technicky čistých riešení, ktoré uvedené negatívne vplyvy dokážu potlačiť - tlakové oddelenie zdroja tepla a vykurovacej sústavy, ktoré teraz ponúka ako kompletné riešenie. Na strane zdrojov tepla obieha veľmi malé množstvo vody s udržateľným zložením a oddelením sa zabezpečí maximálne možná ochrana kotlov.   Prevádzkovatelia získajú:  zníženie variabilných prevádzkových nákladov , dlhšiu životnosť,  zvýšenú účinnosť systému,  diaľkové sledovanie s okamžitou optimalizáciou prevádzky.