Zelená domácnostiam - získajte podporu až 3700 €  za obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach
Napíšte nám, poradíme Vám: dotacie(at)wolfsr.sk 

 

Skôr ako o poukážku požiadate, prečítajte si ako sa pripraviť, a aké sú najčastejšie chyby.

 

 

Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.  Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov EUR z európskych a štátnych zdrojov.

 Oficiálna stránka programu www.zelenadomacnostiam.sk 

 

Podporované zariadenia:

 –  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

 

Ako požiadať o dotáciu 

Aká je výška podpory?

Získajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf

 • Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému.
 • Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.
 • Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážk

 

 • PODMIENKY PODPORY

   Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE. 

   

 • PODPOROVANÉ
  ZARIADENIA

   

 • KROK ZA KROKOM 
  K ZÍSKANIU DOTÁCIE

   

 • OPRÁVNENÍ ZHOTOVITELIA

   

 • DOKUMENTY
  NA STIAHNUTIE