Školenia servisnej siete


Školenie servisnej siete na kotle Wolf pre rok 2017

 • Školenia nových servisných partnerov (SP) na kotle Wolf budú prebiehať v mesiacoch 05-06/2017 (jarné) a 09/2017 (jesenné) v termínoch uvedených nižšie.


Výberové kritéria a podmienky pre nových servisných partnerov Wolf pre rok 2017:


  • platné legislatívne oprávnenia pre vyhradené technické zariadenia (elektrika a plyn) podla vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  
  • základné IT vybavenie - multimeter, PC (notebook), prístup na internet, vlastný mailbox
  • povinné absolvovanie servisných školení v školiacom a prezentačnom centre Wolf pre ČR a SR v Brne, za poplatok podľa servisovanej kategórie.       

   

  • pre nových servisných partnerov - školenie základné - autorizačné - v trvaní 2dni
  • pre existujúcich partnerov - každoročné aktualizačné preškolenie podľa aktuálnej potreby - 1 deň

  Bližšie informácie ohľadom podmienok školenia získáte u príslušného obchodno-technického reprezentanta vo Vašom regióne (viď kontakt nižšie).


 • Poplatok zahŕňa:      

  • poskytnutie kompletnej technickej dokumentácie - katalógy ND, servisnú dokumentáciu v tlačenej podobe (noví SP) resp. na CD-nosiči (všetci SP)    
  • občerstvenie, stravu a ubytovanie (1 noc) počas celého školenia

  Poplatok za školenie a štartovací balíček ND budú automaticky faktúrované do 14-tich dní od absolvovania školenia.  

 • Adresa a kontakt na školiace centrum:

  Technologické centrum úspory energií Wolf (TCUEW)  

  Bauerova 10, Brno, Česká republika (vchod medzi bránami BVV 9 a 10)  

  Kontaktná osoba: Manager TCUEW, p. Zbořil: +420 724 126 427


 • Termíny autorizačných školení pre nových servisných partnerov Wolf pre rok 2017:

  jarné:
  11.-12.4.2017

  24.-25.5.2017

  12.-13.6.2017

  20.-21.6.2017

   

  jesenné:

  13.-14.9.2017

   2.-3.10.2017

  Kapacita školení je 12 technikov.  Termíny sú spoločné pre obe krajiny ČR a SR.

  Váš záujem o servisnú spoluprácu, prosím, uplatnite cez prislušného obchodno-technického reprezentanta vo Vašom regióne, kontakty TU.

  Formulár prihlášky je možné stiahnuť TU.

   

   

 • Termíny  periodického preškolenia  servisných partnerov Wolf pre rok 2017:

  Systém preškolenia sa aktualizuje.