komfortné vetranie obytných priestorov

Vetranie pomocou rekuperačnej jednotky zaistí čerstvý vzduch v obytných priestoroch bez otvárania okien. Zabráni sa tým tepelným stratám, zníži sa hlučnosť z okolitého prostredia, ale súčasne klesá tiež prašnosť a prenikanie peľov. Moderná rekuperačná jednotka CWL od spoločnosti WOLF odsáva opotrebovaný vzduch z miestnosti a po prefiltrovaní ho vypúšťa do okolia. Predtým však použitý vzduch prostredníctvom doskového výmenníku tepla odovzdá až 95% svojho tepla čerstvému vonkajšiemu vzduchu očistenému cez vzduchový filter. V porovnaní s klasickým vetraním sú úniky tepla obmedzené na minimum, čo sa prejaví znížením vašich nákladov na vykurovanie o 20 až 25%. Počas horúcich letných nocí vám potom rekuperačný systém pomôže prehriaty interiér ochladiť. Svieži vonkajší vzduch v takomto prípade obchádza výmenník tepla a je privádzaný do miestnosti priamo. K novinkám v oblasti rekuperácie patria entalpický výmenník, ktorý nový vzduch zvlhčuje, čím spríjemňuje dýchanie obyvateľom domu.

  • CWL-EXCELLENT

    Nové vetracie jednotky s rekuperáciou tepla v jednoduchšej konštrukcii a s ľahším ovládaním vám zabezpečia nonstop kvalitný a svieži vzduch.

  •  CWL-F EXCELLENT

    Vetracie jednotka s rekuperáciou pre podstropnú alebo nástennú montáž vám sa vďaka svojím rozmerom zmestí sa takmer všade.

  • CWL-T EXCELLENT

    Vetranie so zdrojom tepla, jedinečné riešenie na 0,96m²