tepelné čerpadlÁ

Až 80 % energie môžete získať zdarma, ak si na vykurovanie a ohrev pitnej vody zvolíte tepelné čerpadlo. Celú potrebu tepla v budove dokáže pokryť bez ďalšieho prídavného zdroja, pričom na kúrenie využíva výlučne nezávislé a obnoviteľné zdroje. Pri prevádzke tepelného čerpadla nevznikajú žiadne emisie CO2, je preto najlepším spôsobom, ako prejaviť svoju ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.
Tepelné čerpadlo je jediným vykurovacím zariadením, ktoré nevyrába teplo jednoduchou premenou vstupnej energie na teplo. Dodanú energiu využije na „prečerpanie“ tepla z nízkopotenciálového zdroja do vykurovania. V závislosti od okolitého prostredia môže odoberať teplo zo vzduchu, vody alebo zeme. Výhodou tepelných čerpadiel WOLF je vysoký výkonový koeficient COP, tichá prevádzka, vynikajúci dizajn a jednoduchá inštalácia. Pre maximálny úžitok sa oplatí spojiť vaše tepelné čerpadlo s podlahovým či stenovým vykurovaním.

 • TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH/VODA BWL

  Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda môžete využiť v akejkoľvek oblasti, vzduch je totiž všade dostupným a zároveň nevyčerpateľným zdrojom energie.

 • TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH/VODA SPLIT

  Splitové tepelné čerpadlo využijete všade tam, kde je potrebné nielen vykurovať, ale aj chladiť.

 • TEPELNÉ ČERPADLÁ VODA/VODA BWW

  Tepelné čerpadlo pracuje na princípe čerpania tepelnej energie zo studničnej vody. Môžeme ho označiť za jeden z najstabilnejších zdrojov energie.

 • TEPELNÉ ČERPADLÁ SOĽANKA/VODA BWS

  Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda čerpá tepelnú energiu zo zeme a v jeho rozvodoch prúdi nemrznúca soľanka. Úsporná prevádzka vďaka stabilnej teplote zeme.