Plynový kondenzačný kotol MGK-2

Stacionárny  plynový  kondenzačný kotol MGK-2 s modulovaným výkonom od 17 do 100% na prevádzku závislú alebo nezávislú od vzduchu v miestnosti. Je určený na vykurovanie a prípravu teplej vody samostatne alebo v kaskáde. K dispozícii je v 11 typoch, s výkonom až 1000 kW (5 MW v kaskáde). Vďaka svojím kompaktným rozmerom sa kotol dá inštalovať aj do stiesnených priestorov. MGK-2 prejde dvermi šírky 800 mm, výkon 800 a 1000 kW cez metrové dvere! Aj preto je možné kotol dodávať už zmontovaný, vrátane izolácie a plášťa. Prepravu kotla uľahčuje aj možnosť zasunutia vidlice vysokozdvižného vozíka zo všetkých strán. Vďaka ľahkému prístupu je bezproblémové nastavovanie aj údržba.

Výhody, ktoré hovoria samy za seba:
 • modulované riadenie výkonu od 17 do 100%
 • extrémne tichá prevádzka
 • zapojenie až 5 kotlov do kaskády s výkonom až 5 MW
 • jednoduchá manipulácia
 • úplná integrácia do riadiaceho systému WOLF WRS-2 (ovládací modul BM-2, zobrazovací modul AM, diaľkový dohľad a ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, laptopu, PC prostredníctvom modulu LAN/WLAN ISM7i)
 • integrovaná regulácia teplotného spádu optimalizujúca využitie kondenzácie v kotle a minimalizujúca spotrebu energie
 • výmenník tepla zhotovený z kvalitnej zliatiny hliníka a kremíka je kompletne tepelne izolovaný
 • jednoduchú, rýchlu montáž umožňuje predinštalovaná tepelná izolácia a plášť a príprava na hydraulické a elektrické pripojenie

 

 

 


 • Charakteristika plynového kotla MGK-2-130-300

  •  

  •  s modulovaným výkonom od 17 do 100 %
  • veľmi kompaktné rozmery, najmä minimálna šírka kotla,
   umožňujú transport cez dvere šírky 80 cm
  • voliteľne kombinovateľný s ovládacím modulom BM-2 alebo
   zobrazovacím modulom AM
  • integrovaná regulácia teplotného spádu obehovým čerpadlom
   vykurovacieho okruhu, ktorou sa optimalizuje využitie 
   kondenzácie v kotle a minimalizuje sa spotreba energie
   kotlového čerpadla
  • jednoduchšiu dopravu umožňuje prístup pre paletový alebo
   vysokozdvižný vozík zo všetkých strán
  • kotol sa dá inštalovať aj v stiesnených priestoroch, lebo sa dá
   rozložiť na plynový horák a výmenník tepla
  • priamy prístup do kotla cez odnímateľný kryt pri nastavovaní
   a údržbe kotla
  • výmenník tepla je z osvedčenej zliatiny hliníka a kremíka,
   kompletne tepelne izolovaný
  • zapojenie až štyroch plynových kondenzačných kotlov do
   kaskády umožňuje výkon v rozsahu až do 2,5 MW
  • 5-ročná záruka, 2 roky záruky na elektrické a pohyblivé časti
  • nie je potrebné zvyšovanie teploty spiatočky ani zabezpečenie
   minimálneho prietoku obehovej vody
  • jednoduchú, rýchlu montáž umožňuje predinštalovaná tepelná
   izolácia a plášť a príprava na hydraulické a elektrické
   pripojenie
  • spaľovanie s extrémne nízkymi emisiami, vysoký normovaný
   stupeň využitia až 110 % (Hi)/99 % (Hs) umožňuje maximálne
   využitie energie
  • neutralizačná súprava s boosterom a odčerpávaním kondenzátu
   integrovateľná priamo do krytu
  • komunikácia možná pomocou inteligentného telefónu
   (smartfónu), laptopu alebo PC prostredníctvom modulu
   LAN/WLAN ISM7i
  • vstup 0 -10 V na integrovanie do zariadenia GLT
  • výstup pre chybové hlásenia 230 V
  • možnosť pripojenia zberného snímača pre hydraulickú
   odbočku

  • Charakteristika plynového kotla MGK-2-390-630

   •  

   • s modulovaným výkonom od 17 do 100 %
   • veľmi kompaktné rozmery, najmä minimálna šírka kotla,
    umožňujú transport cez dvere šírky 80 cm
   • voliteľne kombinovateľný s ovládacím modulom BM-2 alebo
    zobrazovacím modulom AM
   • integrovaná regulácia teplotného spádu obehovým čerpadlom
    vykurovacieho okruhu, ktorou sa optimalizuje využitie kondenzácie
    v kotle a minimalizuje sa spotreba energie kotlového čerpadla
   • jednoduchšiu dopravu umožňuje prístup pre paletový alebo
    vysokozdvižný vozík zo všetkých strán
   • kotol sa dá inštalovať aj v stiesnených priestoroch, lebo sa dá
   • rozložiť na plynový horák a výmenník tepla
   • priamy prístup do kotla cez odnímateľný kryt pri nastavovaní
    a údržbe kotla
   • výmenník tepla je z osvedčenej zliatiny hliníka a kremíka,
    kompletne tepelne izolovaný
   • zapojenie až štyroch plynových kondenzačných kotlov do
    kaskády umožňuje výkon v rozsahu až do 2,5 MW
   • 5-ročná záruka, 2 roky záruky na elektrické a pohyblivé časti
   • nie je potrebné zvyšovanie teploty spiatočky ani zabezpečenie
    minimálneho prietoku obehovej vody
   • jednoduchú, rýchlu montáž umožňuje predinštalovaná tepelná
    izolácia a plášť a príprava na hydraulické a elektrické pripojenie
   • spaľovanie s extrémne nízkymi emisiami, vysoký normovaný
    stupeň využitia až 110 % (Hi)/99 % (Hs) umožňuje maximálne
    využitie energie
   • neutralizačná súprava s boosterom a odčerpávaním kondenzátu
    integrovateľná priamo do krytu
   • komunikácia možná pomocou inteligentného telefónu
    (smartfónu), laptopu alebo PC prostredníctvom modulu
    LAN/WLAN ISM7i
   • vstup 0 -10 V na integrovanie do zariadenia GLT
   • výstup pre chybové hlásenia 230 V
   • možnosť pripojenia zberného snímača pre hydraulickú odbočku


   • Charakteristika plynového kotla MGK-2 800/1000 kW

    •  

    • komunikácia možná pomocou smartfónu, laptopu alebo PC prostredníctvom LAN/WAN modulu ISM7i
    • kombinovateľný s ovládacím modulom BM-2 alebo zobrazovacím modulom AM-2
    • minimálna šírka kotla umožňuje transport cez dvere šírky 100 cm
    • modulovaný výkon v rozsahu 17 – 100 %
    • integrovaná regulácia otáčok kotlového čerpadla s možnosťou lineárnej regulácie alebo regulácia konštantného teplotného spádu na optimalizáciu využitia kondenzácie v kotli a minimalizácii spotreby energie kotlového čerpadla
    • jednoduchší transport vďaka prístupu pre paletový alebo vysokozdvižný vozík zo všetkých strán
    • ľahšia inštalácia v stiesnených priestoroch, plynový horák s ventilátorom je možné oddeliť od výmenníka tepla
    • kaskádovým modulom KM-2 systému WRS je možné riadiť až 5 kotlov
    • integrovaná spätná klapka pre spalinovú kaskádu
    • Odnímateľný kryt zabezpečuje optimálny prístup pri nastavovaní alebo údržbe kotla
    • Vstup 0-10 V na riadenie externej regulácie
    • výmenník tepla je z osvedčenej zliatiny hliníka a kremíka kompletne tepelne izolovaný
    • 230 V výstup na hlásenie porúch
    • možnosť pripojenia snímača zbernej teploty na riadenie podľa teploty v hydraulickom či tlakovom oddeľovači 
    • neutralizačná súprava s boosterom a odčerpávaním kondenzátu
     integrovateľná priamo do krytu
    • spaľovanie s extrémne nízkymi emisiami, vysoký normovaný stupeň využitia až 110% (Hi) / 99% umožňuje maximálne využitie energie
    • predinštalovaná tepelná izolácia, plášť a príprava na hydraulické a elektrické pripojenie umožňuje jednoduchú, rýchlu montáž
    • minimálny prietok kotlom ani zvyšovanie teploty spiatočky nie je potrebné